Health Newsfeed

飲食謬誤 - 生食蕃茄
Back
成日聽人講,生食蕃茄最健康,因為煮熟過程令蕃茄嘅維他命 C 流失,無咁有營養,但其實煮左都可以好健康,將蕃茄煮熟,茄紅素、維他命A和胡蘿蔔素等等維他命會更容易吸收,食得多仲有助抗癌,例如前列腺癌。
Related Coverage